W Europie od wielu lat wykorzystywane są przy budowie hal magazynowo-produkcyjnych zarówno niewielkich zakładów przemysłowych, jak i gigantycznych kombinatów stalowe konstrukcje nośne. Zapewniają one wysokie bezpieczeństwo, trwałość i ekonomiczność użytkowania oraz dostosowanie powierzchni do charakteru wykonywanej działalności.

Rolnicza hala stalowa

Tak budowane hale mogą być przeznaczane na obiekty o charakterze przemysłowym i produkcyjnym, jak: chłodnie, drukarnie, mleczarnie, hale dla produkcji spożywczej czy wyrobów z aluminium. Różnorodność charakteru produkcji nie jest żadnym utrudnieniem przy możliwościach, jakie są uzyskiwane dzięki stalowym konstrukcjom oraz wysokiej jakości obecnie stosowanym materiałom izolacyjnym. Tego typu konstrukcje nie zagrażają środowisku naturalnemu, co ma istotne znaczenie dla ekologicznej zabudowy. Stalowe systemy konstrukcyjne są niezwykle wytrzymałe, daje to dużą elastyczność przy ustalaniu wymiarów budynku, pozwala na zastosowanie ram głównych o rozpiętości do 100 m bez zastosowania podpór wewnętrznych.

Aspekty techniczne hal produkcyjnych

Konstrukcje stalowe składają się ze słupów i dźwigarów wykonanych z profili spawanych lub gorącowalcowanych oraz płatwi i szyn z oceynkowanych profili zimnogiętych. Umożliwia to montowanie całych konstrukcji na miejscu na placu budowy. Nie ogranicza też profilu produkcji. Dzięki temu powstają konstrukcje hal przemysłowo-produkcyjnych o imponujących rozmiarach. Pomimo szerokiego rozmachu i wielkości hal, dzięki systemowi modułowemu, powstają one w krótkim okresie, w razie zmiany lokalizacji zakładu produkcyjnego możliwy jest demontaż hal i transport w nowe miejsce. Stalowe elementy nośne pozwalają na zastosowanie tradycyjnych architektonicznych materiałów budowlanych, tzn. szkła, betonu, drewna czy cegieł.

Stwarza to estetyczną i przyjemną zabudowę a projektom daje praktycznie nieograniczone możliwości. Różne materiały pozwalają na tworzenie zabudowań wielofunkcyjnych. Stalowe konstrukcje pozwalają na tworzenie modułowych kombinacji, łącząc hale produkcyjne z magazynowymi, czy również z pomieszczeniami o charakterze administracyjnym.